top of page

Monografia Turzyna

„Turzyn – Dzieje majątku i jego właścicieli od XIV wieku do czasów współczesnych” to monografia wsi Turzyn, przedstawiające dzieje miejscowości, majątku ziemskiego oraz lokalnej społeczności. Napisana przez znamienitego historyka, dr. Sławomira Łanieckiego, książka stanowi niezwykły obraz przemian historycznych i społecznych oraz cenny materiał historyczny, z naszymi mieszkańcami w rolach głównych.

Książka do nabycia w Stowarzyszeniu Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej  w Turzynie. Cena książki to 50,00 zł + 10,00 przesyłka pocztowa. 
 
Zamówienia prosimy składać na e-mail:
info@muzeumturzyn.pl
z potwierdzeniem wpłaty na konto Stowarzyszenia:  
66 8166 0009 2001 0004 2882 0001
Turzyn_Book_Stack_20230414_JustBook_3.png
„Monografia wsi Turzyn to niezwykle udana i potrzebna publikacja przedstawiająca dzieje miejscowości, majątku ziemskiego i lokalnej społeczności. Jest ona wynikiem regionalnych badań autora – dr. Sławomira Łanieckiego, który w przypadku tejże miejscowości, podobnie jak innych opisanych przez Niego, stara się pokazać odległą historię oraz współczesność regionu na przykładzie niewielkiego Turzyna. Ta lokalna i regionalna historia okazuje się niezwykle ciekawa. Odkryte, przedstawione losy mieszkańców Turzyna, ich wkład w rozwój lokalnej społeczności, patriotyczne postawy, przemiany społeczne, polityczne, wszystko to przestaje być anonimowe za sprawą publikacji, stając się teraz bliskie Czytelnikowi.”

 

Prof. dr hab. Witold Stankowski,

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pileckiego w Warszawie

Styczeń 2023

bottom of page