top of page

Otwarcie Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie

Dnia 25 maja 2017 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Przyrody i Łowiectwa w Turzynie. Na otwarcie przybyli licznie zaproszeni goście.

Uroczystość prowadziła Pani Aleksandra Szulc sekretarz Okręgowej Rady Polskiego Związku Łowieckiego, Przewodnicząca Komisji Promocji 

i Kontaktów z Mediami. Historię powstania Muzeum przedstawił prezes Stowarzyszenia Edukacji Ekologicznej i Łowieckiej, Andrzej Morawski. Następnie zabrali głos zaproszeni gości składając upominki z okazji otwarcia, życząć sukcesów w działalności muzealnej, zapewniając o wsparciu i współpracy. 

Otwarcie uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół z Mycielewa.

Przecięcie wstęgi zakończyło część oficjalną otwarcia. Następnie nastąpiło zwiedzanie Muzeum. Dużym zainteresowanie cieszył się pokaz ujeżdzenia. Uroczystość otwarcia zkończono poczęstunkiem i kawą.   W ciągu całej uroczystości przygrywała myśliwska grupa sygnalistów grając sygnały myśliwskie i na zakończenie wykonując koncert utworów myśliwskich.

25 maja 2017

bottom of page